//
you're reading...
General, News

Gold processing plant workers unpaid for a month

Lagangilang, Abra

Lagangilang, Abra

LAGANGILANG, ABRA – Nasurok 50 a trabahador ti Gold Processing Plant, saan da a napaswelduan ti maysa bulan.

Report from Brigette Mayor, Balitang Ilocano. Watch video below:

Advertisement

About SysOp

Chief Architect of abrenian.com

Discussion

15 thoughts on “Gold processing plant workers unpaid for a month

 1. intayab tay sultada diay galleran apo. tay sueldo yon apo.

  Posted by ERIC SHOWN | May 9, 2014, 9:48 pm
 2. Adda met gayam Planta ditoy ayan tayon kakailian kasano ngata nga napalubosan daytoy…..ammo tayo amin ti mabalin nga ibunga daytoy iti aglawlaw ken salun at tayo. appo nga adda ti DENR kitaen u man daytoy nga banag apo….

  Posted by alimatek | May 10, 2014, 8:45 pm
  • adda py t naamwan mi nga maysa t lugar u nga lagangilang t 6 municipalities t Abra nga mapatakderan t projects came from the Japanese.. kitaen u apo haan nga j project t balak da wennu j treasure lng t pakay da. don’t let the japanese implement that project..

   Posted by marlon sotelo | July 10, 2014, 7:42 pm
 3. Ania ngata nga gold processing method ti us-usaren da? Cyanidation or amalgamation using Mercury?

  Posted by roy | May 12, 2014, 12:24 am
 4. CENRO-Lagangilang should ask the plant owner no adda Mineral Processing Permit (MPP) issued by the Mines and Geosciences Bureau CAR kaniana pursuant to DENR Administrative Order No. 2010-21 or the Implementing Rules and Regulations of Republic Act 7942 otherwise known as the “Philippine Mining Act of 1995”. No awan, illegal milling operation dayta.

  Posted by roy | May 12, 2014, 12:55 am
 5. Roy nobody has the guts to investigate for they are all probably receiving something that would silence their big mouth. Try the NGOs on good government just in case they don’t have the same feathers. Good luck….

  Posted by kainginero | May 12, 2014, 5:52 pm
 6. ask me who is to be blamed?

  Posted by eric shawn | May 14, 2014, 8:02 am
 7. Uray awan sueldo dagitaoy trabahador adda la ket ipasuksokda kada Mayor A-buaya ken kasinsinna nga Gob Take-it ket matultuloy latta ti panangsabidong da ti nakaparsuan. “Beilieve it or not”.

  Posted by Genti | May 14, 2014, 9:47 am
 8. GALIT SA KAPWA MAGNANAKAW TALUNAN PARTY

  Posted by EREC SHOW | May 18, 2014, 12:03 am
 9. am i you are referring with protect?, if i am im sorry i dont know FPIC pls educate me so that i could answer you once ive learned that FPIC.

  Posted by eric shawn | May 23, 2014, 10:55 am
  • ti FPIC- Free Prior and INformed Concent sa lahat ng actibidad sa lugar ng IP komunidad. hal MInas, detatsment , or kahit anong proyekto na gaganapin sa lugar.dapat alam ng mga tao sa lugar. ibig sabahin, may meetings para hinapag ang planta kung gusto ng mga tao. dapat 100 % alam yan. mula pamilya hanggang sa LGU dapat ay informed. sino sino magbenipisyo jan, masisisira ba ang tao , mga palayan, mga bahay ,epekto sa healt ng mga tao.pano ang share sa host community hanggang sa probinsya dapat. kanino ba yan? aka na taga bangued nalaman ko lang yan noong nilabas nga GMA sa balitang Iloco last year nov noong tapos na.

   Posted by page up | June 1, 2014, 10:55 pm

Leave a Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Site Stats

 • 1,489,300 hits

Authors

%d bloggers like this: