//
you're reading...
Discussion, General

Of missing packages

Bangued Town Plaza at nigh (via facebook)

Bangued Town Plaza at nigh (via facebook)

After the so called “Toll fee for imported hogs put up by Mayor Dominic Valera”,  I’ve been bomarded with emails asking about Balikbayan boxes being delivered in Abra are also being stopped at a checkpoint.  Abrenian Expats are now worried the packages sent to their families specially during the holidays.

Coincidentally,  In this story by PIA,  DTI intensifies campaign to safeguard shipment of balikbayan boxes

BANGUED, Abra, Dec . 4(PIA) – – As Christmas draws nearer, the Department of Trade and Industry (DTI) intensifies its campaign on balikbayan box shipments due to increasing incidents where freight forwarders loss or fail to deliver cargo freights from Overseas Filipino Workers to their families in the Philippines.
– See more at: http://news.pia.gov.ph/index.php?article=111386138237#sthash.xgT4LfSA.dpuf
http://news.pia.gov.ph/index.php?article=111386138237

————

Maybe they should look into these checkpoints for those “lost” packages if it’s true.

Advertisement

About SysOp

Chief Architect of abrenian.com

Discussion

17 thoughts on “Of missing packages

 1. Baka makalusot din si mayora ng PIDIGAN sa checkpoint…

  Posted by Mark James | December 4, 2013, 10:36 pm
 2. La ket pagsapulan da aminen, gunguna yo nga naglako ti botos na, pispisen na kayo tattan ni among yo mayor. Saanen a makalusot uray balikbayan packages mataxan nen ket no awan ti pang tax yo ay ket i-imbargo nan ni Mayor tapno sakaen yo,ket no awan latta ay ket ammo mon no annia ti maaramid iti dayta a packages.

  Posted by Bodong | December 5, 2013, 2:23 am
 3. Apay nga dida alaen dagidiay kargamento ni Pineda nga naggapu Pampanga wenno ken Baquiran nga naggapu Vigan? mausar da met dagidiay ket……

  Posted by Kumaw | December 5, 2013, 5:29 am
 4. Unconstitutional daytoyen ta amin nga delivery truck nga sumrek Pidigan ken Bangued ket agtax, tatta ipatong to met tay delivery truck ti presio tay goods nga indeliver na, su ninto abrenio ti agrigat a ta ngumato met ti presio ti magatangen.

  Posted by Bodong | December 5, 2013, 2:28 pm
 5. Saan ko la nga inbutbutos dagita nga tattao! In blankok ta awan ti mapilik kanyada. Dikay la nga mabain , puskol rupa pati balikbayan boxes paginteresan yo pay laeng ket milyon milyon ti kuarta yo. Amin kayo nakapweston patin sa katulong yo adda ti turayen. Anya la ket ti dagitoy nga tattaon aya. awan buteng da ken ni apo Diyos!

  Posted by Ibiang | December 6, 2013, 5:19 pm
 6. pagpasweldo da dgitoy nka payroll nga GHOST EMPLOYEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEES t municipio nga bangued….

  Posted by concerncitizen | December 6, 2013, 10:51 pm
 7. Ney, “Ibiang” effective ta konam adda met awis sen ti consultation ti Tax Code 2005. Ngem addan to ngata mayat nga agsarita no open forum. La ket maawis amin nga A.Com bloggers ta mangeggan ti makuna na ni Mayor D.

  Posted by Bodong | December 7, 2013, 8:28 am
 8. Ibiang, Relax,,,,,, Mabalin nga agatendar da PA, Tagamasid, Eric Shawn, Uttig, kdpy. Addanto madamag kanyada no manayunan manen ti Tax ni Abrenio. La ket awan met ti mang-challenge ti constituality na dayta nga linteg.

  Posted by Bodong | December 7, 2013, 12:11 pm
 9. Saan nga mabayag ket pati ngata panagsex daguiti agassawa ket matax, al-ot!

  Posted by demon nik | December 8, 2013, 7:49 am
 10. tax consultaion/ pumatangan kayo idiay ta dika kayo mabulananen

  Posted by taga bantay | December 9, 2013, 4:57 am
 11. addo nagkaruangan ni abc kap buc luna kunada met////kurang ti dynasty da///zone 1 kap, zone 2 kap-residence ni amado diay zone 1, zone 5 kap, ubbog kap, abc go, abc fed ti abra go, pidigan mayota, pidigan sb, cong abra, bgd mayot, lapaz danglas mayot and vice mayot respectively, bucay vice mayot, tayum vice mayot

  SOON TO GOVERNOR—-BERNOS, VALERA, BUEMIO, GO, GONZALES, ACOSTA, CLAN

  Posted by taga bantay | December 9, 2013, 5:06 am
 12. sige….bira latta, pati tay nagrigrigatan tay piman nga OFW, sakripisyo na amin nga sakripisyo para pagsayaatan tay pamilya na kittaben da pay laeng. manso latta dagitay kurakot.

  Posted by Pepito Discarte | December 12, 2013, 12:51 pm
 13. FYI.
  ” Nabubulok na sa mga pier at airport ang mga balikbayan box na hinarang ng Bureau of Customs at karamihan sa mga ito ay hindi na nakakarating sa mga pinapadalhan. Bakit kaya? Alamin sa ulat ni Gerard Dela Peña ”

  (Check this site) http://n5e.interaksyon.com/top/E4044AD1F6CA4A0/1001/hinarang-na-balikbayan-boxes-ng-customs-nabubulok-na

  Check this out on WHAT TO DO WITH COMPLAINTS RE UNDELIVERED BALIKBAYAN BOXES:
  http://www.dti.gov.ph/dti/index.php?p=653

  Posted by N. Hennessy | December 23, 2013, 4:13 am

Leave a Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Site Stats

 • 1,489,297 hits

Authors

%d bloggers like this: