//
you're reading...
News

Jueteng bet collector nabbed in San Quintin

LA TRINIDAD, Benguet — A jueteng bet collector or “kobrador” was cornered in San Quintin town in Abra Wednesday morning while collecting bets.

Forty-year-old Pedro Castro from barangay Suso, Sta Maria town in nearby Ilocos Sur province was caught by joint forces from the Criminal Incestigation and Detection Group, intelligence operatives of the Abra provincial police and local policemen from San Quintin town while collecting bets in barangay Villa Mercedes, San Quintin.

The bet collector will be facing cases before an Abra court after a crack team of supposed anti-jueteng operatives red-handedly caught him with six sets of “papelitos” (paper bet list), one ballpen, bets worth P377, and a small cloth bag.

Recently, policemen also caught a bet collector in Pidigan town and is now facing raps. – Artemio A. Dumlao
http://www.philstar.com/nation/2013/07/04/961551/jueteng-bet-collector-nabbed-ilocos-sur-town

Advertisement

About SysOp

Chief Architect of abrenian.com

Discussion

17 thoughts on “Jueteng bet collector nabbed in San Quintin

 1. kaasi met isu pagsapulan na tiniliw da pay. dakayo nga polpolis adda met pannakabagui isu agtalna kayo. tay financier ti jueteng ti tiliwen yo ta kitaek man maikkat kayo ti serbisyo wenno maypurwak kyo adayo destino.

  Posted by mark | July 5, 2013, 2:15 am
 2. aywen piman nga taga ilocos sur, dimmayo nga mapan mangged ti ilabay na, sika la ket ngarud iti in-labay labay da- kayat na sawen ket saan nga free country hehehe…

  Posted by pallatibong | July 5, 2013, 8:54 am
 3. ala ket tresspassing met ket mayat met ngarud tay akin-teritorio aglalo no adda ipas-pasuksok na?

  Posted by poor guy | July 5, 2013, 12:34 pm
  • Phay dhidah thiliwen pohliss. Yohna dha khumah magalong khen lusad phatih tha dhakel khik bhak phati thakki, jhoy khen mamayoles. Phol dios phol shantoh. Dhiay mhet ahlipholes ti thiliwen dah. Phiman phay ni wan kobladol.

   Posted by KUPIT HUDAS | July 5, 2013, 5:05 pm
  • he he he nag riri diay kapitalista ta trespassing…..bumassit mapatayaan ta san quintin ta maintrego met sta maria ngamin……anak ti salvage
   piso piso la dayta….

   Posted by Kumaw | July 7, 2013, 6:46 am
 4. saan nga matay ti maysa nga kayo nu saan nga maikkat nga umuna jay ramut na! kasanu ngamin nga maikkat ti jueteng nu dagiti pulis, nga isu koma ti agtiliw, ket isu da met payen ti mangprotprotekta kadayta nga sugal, and even the leaders! nakampante unay dagiti agtuturay. walang wala na ang moral ng mga politicians sa abra that’s why pati mga taongbayan napapasunod na rin. awan maaramidan tayon, nu awan kwarta mun, awan met power mon. kwarta ti pagsasaritaan itan.nu awan kwartamun, naabakkan!

  Posted by apo ta danglas | July 5, 2013, 7:17 pm
 5. Manen rebbengna, maligalized koman ti jueting, kas sweepstakes tap no maisagut ti kaban ti govierno. Adun to met aginlalaing, isu nga saan nga agbalin nga linteg. Ania ngarud, di ni agturay ( politiko ken prov commaners, generals) gambling lord ti umaw-awat ti minillion! Piman daytoy natiliw, ngem napimpiman ni juan nga nagbalin nga sadut ta mangnanama latta n diay abakenna! Annakko agtrabaho ka tap no umasensoka! Isardengmon ti agtaya, igatangmo laingen ti tinapa!

  Posted by Amalakay | July 5, 2013, 8:29 pm
 6. Putang ina nyo mga pulis abra , mga small time lang ang kaya nyo. Bakit di nyo kayang hulihin yung big fish kasi mawawalan kayo ng bingay

  Sayang mga pasahod namin sa inyo PNP.d nyo bagay yong uniporme nyo. Wala kayung silbi .mag tanim na lang kayo ng kamote

  Posted by Payo tanio | July 6, 2013, 1:06 am
 7. No dakkel nga lames , milliones ti pondo na, milliones takawem , makalosot ka ti pagbalodan.

  Ngem no agmamanok ka , mabalod ka. Iso la kaya piman ti pol- polis nga aramiden . Insolto personal kinya tau nga ada nonot na deta.

  Posted by Tio Paeng | July 7, 2013, 12:26 am
  • iso siguro nga tiniliw da ta jay met Sta.Maria ti pakabulaan na jay pusta….. Jay koma Bangued ah ta secured isona ha ha ha… rabak pay ketdin nga adda kaagaw ti Abra Jueteng ngen.. pagto lang apo pulis…

   Posted by TAGA_BAKIR | July 11, 2013, 12:06 am
 8. Ang cheap naman ang accomplishment na ito, 377 pesos bet? Crack team pay! Ay nako, foolish report, nakakahiya! Hanggang dito lang pala ang kaya ninyo! Tama, yong magnanakaw ng kaban, buis, ng bayan ng milliones hindi nakikita peru ito naghahanap buhay, sa kahirapan at kamanmangan, ikukulong. Mahiya at maconsencia kayo naman! Kaunting sermon lang, palayain na. Truly, you can see the trees, but you refuse to see the mountains!

  Kung gusto ninyo talaga ng maglingkod, go after the operators, protectors n big time beneficiaries! Ang cheap nyo talaga! Nakahihiya!

  Posted by Amalakay | July 12, 2013, 8:42 pm

Leave a Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Site Stats

 • 1,488,169 hits

Authors

twits

%d bloggers like this: