//
you're reading...
General, News

DSWD implementing 4P Cash Benefit Program for Tineg resident

As promised by Social Welfare Secretary Dinky Soliman during her visit to Abra on April 8-9, the DSWD is now implementing the 4Ps cash benefit program for residents of Tineg so they don’t have to go to Bangued anymore.

This, according to Provincial Social Welfare officer Ms. Decimia Cabang. With the regional launching of the Supplemental Feeding Program in Tineg next month, Cabanag said the materials and supplies for the Hot Meals for the Day Care Centers will be delivered ahead and ready for the start of classes in June. Tineg is the farthest and an upland municipality of Abra.

Source: PIA-CAR/ABRA @PIA_Cordillera

Advertisement

About SysOp

Chief Architect of abrenian.com

Discussion

15 thoughts on “DSWD implementing 4P Cash Benefit Program for Tineg resident

 1. Adda man ngalngalen dagiti buwayan ah

  Posted by crimen | May 31, 2013, 12:17 am
 2. sooooooooooooooooooooooooooo negative!

  Posted by korikz | May 31, 2013, 1:06 am
 3. This a commendable program of our government. How I wish more munipalities will receive same benefits, especially July to October, the lean period. Thanks to our lawmakers who authored this scheme!

  Posted by Tagamasid | May 31, 2013, 4:08 am
 4. sa tineg na mismu ibbgay mga pera ng mga 4P beneficiaries pra d na nla kelangan pumunta ng bangued? kastoy dyta…nu sumalog dgti tga tineg nga beneficiaries ti 4Ps tpnu umay da lalen ti kwarta da…deretso dan ton nga aggatang dgti masapul ken abasto da. simple lng lakay…double purpose payen ti panagpabangued da. ngem iti dyta nga dswd ti mpn djy tineg tpnu lng iwaras da dgta nga kwarta…ksla madin sa ket ti na-plano yo nga tga dswd. maymayat sa lttn nu isudan ti umay dita bangued tpnu deretso payen nga aggatang dn kdgti masapul dn.addan aya branch ti adtempco-coopmart djy tineg? or grocery? tsk…tsk…tsk…kitan yo apo nga nasayaat.

  Posted by punting dyes | May 31, 2013, 4:41 am
  • FYI Matagal nang ini-implement ang Pantawid Pamilya sa Tineg since 2010-2011 pa. The recent trip of the DSWD Secretary was to check if programs are implemented at para makausap mismo ang mga tao. Sa mga tao nanggaling na sana ilapit sa kanila yung payout or distributiuon ng pera. Naisip rin naman ng DSWD na may purpose if sa Bangued ibibigay ang pera gaya ng nasabi mo. But the people themselves told the DSWD na mas maganda if sa Virac at sa Caganayan na lang idistribute ang pera.

   Posted by Rachelle | June 5, 2013, 8:00 pm
 5. ti purpose na dayta apo ket imbes nga pagplete da jay kwarta nga maawat da ti 4ps .ipao it da langnen nga ipagatang kadagiti masapul da..sentido common punting dyes pinaglihi ka siguro sa tong it…hahahaha..

  Posted by otot | May 31, 2013, 5:48 am
 6. Adda ngata dumanon kadigiti ubbing para ti Supplemental Feeding Program? Baka maysanto laeng nga “payless instant noodle” ti maramananda. Dipayla dimmanun jay Tineg a ket nabing-bingaydan dagita nga supplies para ti deta nga feeding program. Ay ket nakar-karo man nga kummottongen a dagiti ubbing.

  Posted by tahquit | May 31, 2013, 11:26 am
 7. talaga met nga ipamosposan nga talaga tay panag takaw dagitay satanas , ka asian yo dagita ubbing para kanyada deta.sino aya man tay nalaing nga mangi pamosposan tay inda panangted tay kuarta kono , umay da alaen deta Bangued nasaysayaat.Tay la kuarta la ti makit kita yon.diyo man makita tay kagagao nga para kada giti ubbing dayta.diablo kay ket din aya.no madi man tay bingay yen agpipinatay kay manen ,kaasi pay tay mapabasol manen.ninsa met takit tay pangulo na daytoyen,iso ti ama ti probisya nga abra katabra dina ngata ammo,aga ammo tay idin oddang

  Posted by Nimo | June 1, 2013, 1:37 pm
 8. Layos ti panangabak ni Gov Takit ti3 terms. Supportado ti adu ta isu laeng ti makita nga napudno ti aramidna, natalna ken saan nga pangas. Liklikan tayo koma ti negatibo nga comentaryo no awan met pagibasaran tayo. Saan nga makatulong daytoy. Alerto tayo ketdi, kitaen ti kinapudno satay agreact. Agtitinnulong tayo ket di nga mangbangon ti Abra.

  Posted by Tagamasid | June 3, 2013, 4:45 am
  • Tama ka kapatid. Yung mga tgaong hindi nagsusuri bago mag-komento ay hindi nakatutulong. Wala silang ipinagkaiba sa mga ‘satanas’ na tinutukoy nila.

   Posted by Rachelle | June 5, 2013, 8:02 pm
 9. Have you guys been to Tineg? Kasla naglaka agsau ta haan kayu pay gamin nakapan. Apunay laeng yu nga agcomment ah. Kasla adda met iti inaramed yun para dagiti kailyan yu. Ata met lang ag comment ti negative ti ammu yu. Sikayo ngata ti mapan nga ag house to house ken ag interview? Sigurado jay san juan pay lang ket agawid kayun. Unay. Kakaasi met ti Abra.

  Posted by Rachelle | June 5, 2013, 8:06 pm
 10. Life is no longer beautiful in Tineg. Gone are the days when people live a simple but happy life. Enjoys peace and order.Contented to what natural resources can offer. Its culture is slowly fading too. It is the remotest town in Abra and way way lagging behind. Kaya kung merong tulong from national government or ngo’s sana direct nalang sa mga beneficiaries nito.

  Posted by adasen | June 7, 2013, 1:17 am

Leave a Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Site Stats

 • 1,489,334 hits

Authors

%d bloggers like this: