//
you're reading...
News

Magnitude 5.4 quake hits Ilocos, aftershocks possible

May 30, 2013 11:22am

A magnitude-5.4 quake shook parts of Ilocos Norte Thursday morning, with state seismologists warning of possible aftershocks.

The Philippine Institute of Volcanology and Seismology said the quake was recorded at 10:24 a.m., and was tectonic in origin.

In its initial bulletin, it said the epicenter was estimated at 30 km southwest of Laoag City.

An updated bulletin said the quake was felt at:

Intensity IV (moderately strong): Bangued, Abra; Narvacan, Ilocos Sur
Intensity III (weak): Sinait, Santo Domingo, Magsingal, San Idelfonso, Bantay, Santa, Caoayan, Vigan,
Santa Catalina, San Vicente, Ilocos Sur; Callao, Penablanca, Cagayan; Laoag, Ilocos Norte
Intensity II (slightly felt): Bucay, Abra

While no damage was expected, Phivolcs said aftershocks are possible. — TJD, GMA News
http://www.gmanetwork.com/news/story/310689/news/nation/magnitude-5-4-quake-hits-ilocos-aftershocks-possible

Advertisement

About SysOp

Chief Architect of abrenian.com

Discussion

6 thoughts on “Magnitude 5.4 quake hits Ilocos, aftershocks possible

 1. Kapsot Ket Daytoy nga ging gined den aya..napigpigsa koma pay ta magaburan ti bantam bullagaw Tay diablo nga pasorot ni satanas

  Posted by Sopsop | May 29, 2013, 10:49 pm
 2. Han mo unay ah pre..iyad adayom apo ta baka sikat magaburan..

  Posted by it tip | May 29, 2013, 11:48 pm
 3. Ay apo met ti panonot ti tao, awan la ti napintas nga mabasa uray pay daguiti natural a pasamak kayat da pay laeng ti nakar-karo… intuno pumayso ditay met laeng ammo no anya ti ar-aramiden tayo. Sopsop agnakem kaman, ammok nga nasirib ka kirrasam ta nagsubra.

  Posted by madi | May 30, 2013, 12:58 am
  • Agpayso Tay konada nga na rigat nga matay Tay pasorot ni satanas …matay danto ti didigra…gaburam koman apo idan ta … Itupak mon apo ta bantay bullagaw wen apo ta ingkam Mangrugi man ti Baro nga henerasyonen apo ditoy Abra..ta Madi Tay natawid mi nga agtutubo ka dagitay nags nak ken gagayem mi apo…

   Posted by Sopsop | May 30, 2013, 2:56 am
 4. sopsop dagita adda dita LADALAGA t umunan a magaboranin.

  Posted by AGKOKOTEL | May 30, 2013, 2:43 am
 5. dagijay agtuturay jay lagayan kuma ti magaburan nga umuna..tapos sumaruno ka sopsop..hehehee

  Posted by otot | May 31, 2013, 5:43 am

Leave a Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Site Stats

 • 1,489,300 hits

Authors

%d bloggers like this: