//
you're reading...
News, Peace & Order, Politics

Mag-asawa rinatrat

Pidigan, ABRA- Kasalukuyang nakikipaglaban kay kamatayan ang mag-asawa na naghahapunan sa kanilang bahay matapos ratratin ng mga di-kilalang lalaki kamakalawa ng gabi sa Barangay Alinnaya, bayan ng Pidigan, Abra kamakalawa.

Kinilala ng pulisya ang mag-asawa na sina Rodolfo Cabotaje, trike driver at Cameliza Cabotaje na kapwa nakatira sa nabanggit na barangay. Naisugod sa ospital ang mag-asawa kung saan naudlot ang paghahapunan.

Pinaniniwalaang may bahid politika ang naganap na pamamaril dahil ang mag-asawa ay masugit na nakasuporta ng kandidato sa kanilang bayan. Narekober ng pulisya sa crime scene ang 30 basyo ng mga bala ng cal.45 pistol at Carbine.

SOURCE: Pilipino Star Ngayon

Advertisement

About SysOp

Chief Architect of abrenian.com

Discussion

27 thoughts on “Mag-asawa rinatrat

 1. nia metten apo?

  Posted by comli2013 | May 24, 2013, 1:55 pm
 2. marami pala akong hindi alam nga tagalog words . . . rinatrat – — masugit. at saka meron bang magasawa na isa sa kanila e nakatira sa ibang bayan? At saka di ko maintindihan itong sentence na ito – – naisugod sa hospital ang magasawa kung saan naudlot ang paghahapunan. saan ba naudlot ang paghahapunan?

  Posted by pancrasio rattarat | May 24, 2013, 2:09 pm
  • @pancrsio cgor nong aan la nga nasayaat t panaka edit sentence na. Niratrat – pinagbabaril ken jay masogit na masugid koma meaning “avid” avid supporter.

   Posted by AGKOKOTEL | May 24, 2013, 9:43 pm
   • Marahil, friend. Baka 3rd language o dialect na ang tangalog, lol . . .

    Posted by pancrasio bakero | May 25, 2013, 8:48 am
    • mga kapatid minsan po sa pagtatype natin lalo na kung sa cellpnone nagkakamali lalo na kung mabilis ka magtype ibang letter npindut kaya nangyayari maling word ang nabuong word ,

     Posted by melinda javier | May 26, 2013, 7:25 pm
 3. Ay didapay nakatugtugaw apo rugyan Dan ti kastoy nga aramid.. mayor anno apay kastoy? Sabagay isu met kinayat yo taga Pidigan umay mangituray kadakayo ti taga bangued. Nakataltalna nag ili idi , itan agpatanur Dan ti bwakaw nga badigolyon da dita ili yo.
  Adda pay pinaltoogan da diay bantay pudaw.

  Posted by musilat mulagat | May 24, 2013, 4:11 pm
 4. Ania ngata daguitoy agassawa ken diay pinaltoganda diay bantay pudaw . . daguitay ngata immawat ti tres mil pesos ket dida binotosan diay kandidato nga nangalaanda ti kuarta?

  Posted by bayyek | May 24, 2013, 6:07 pm
 5. Kakailyan, nabayagen nga kastoy ti mapas-pasamak ti nanumo nga lugar tayo nga Abra basta election time. Idi pay laeng… malagip ko idi grade 3 ako sa Bangued East agpipinnaltoog diay sangnguanan ti kaintsikan, the Tamayo family massacre, pinnaltoog ti tiempo ti kampanya in broad daylight. Nadaras ngamin nga agwaras ti damagen kadagitoy nga tiempo gapu ti daytoy wwww. This doesn’t mean that I am ok with all these killings, I hope we can do something about it… share your ideas to solve it. Share your experience in regards to Abra dirty politics.

  Posted by Grrrr!!! | May 25, 2013, 11:05 am
  • saan laeng nga sangnguanan ti kaintsikan ah sir/ma’am, agkikinnamat da diay plaza kunam man inggana jay compound ti simbaan tengtengnga ti aldaw manarimaan ti klase ti ubbing. Those times, ti aramid dagitay politiko no malpas ti eleksyon agpasiar ni mayor-elect, mayor naabak, umayda sublien inwarasda a kuarta, no awan ti kuarta a maisublim, guyoden da uray ania nga aywan mo nga baboy, aso manok. Daydi tatang ko piman tay masikog a baboyna isu’t ginuyodda. ngem nasay-sayaat laengen a ti kasdiay ngem tay patayendaka. lolzzzzzz

   Posted by teresa | May 25, 2013, 4:26 pm
  • Correctioned: GRRR! giem maypanggep ti Tamayo massacre addaak nga agpaspasada idi ti tricycle 1969 parbangon after mid-night giem ket naimatangak dagiti Bangkay, saan nga broad day light, anyway na sentensiyaan dagiti napabasol nga akin aramid. The Tamayo’s were used to be an allies of Tata Milio Barras who was gunned down by Galti Bringas (killed by Innong Millare nga kabsat ni Kapitan Macario ti Lingtan, who killed Abat Bersalona ken nang kontrata ti pimmatay nga bataan na nga taga Patucannay Bangued ken Nestor “Angin” Belisario) aided by the snake Abat Bio, who also aided a certain Montorio in the killing of Tata Joe Bilgera. Tamayo has something to do with the killing of Tata Amor Bringas Sr. Case closed. Plis lang giem saan ka nga ma excited unnay no dka ammo ti husto nga istoria dtoyBangued. Amin nga nai-mentioned dtoy ken awan dan dtoy lobong except Innong the silent “Assassin” ken Macario Millare,. Dyas chering.

   Posted by Salawasaw | May 28, 2013, 12:32 pm
 6. We cannot do something to change this trend, my friend. The only way to change it is to see these crooked politicians go underneath the ground. But as they say – – – narigat nga mapongkaw ti dakes nga ro-ot! Sakbay nga mapongkawda, agsaringitda pay ti nadakdakes ngem isuda.

  Posted by candido morning star | May 25, 2013, 2:22 pm
 7. syempre apo awanen daguidiay ado a pulis ken army nga nagbantay isu nga makakutin daguidiay badigulyongen.ala ket aggapas da manen a kadaguiti kalaban dan.

  Posted by uttig | May 25, 2013, 7:30 pm
 8. Apayen, marigrigat dayta a tao, adu pay rigat da nga agsapul ti aginaldaw, diyo la pinakawanen, agpullo kayonto met laeng. Sika met nga napaltoogan leksion mo daytan, ala mangala kanto manen no 2016 electionen ta dayta P3k isu ti kasukat ti biag mo ken biag ti familiam.

  Posted by Bodong | May 25, 2013, 9:10 pm
 9. Damagen nyo kenni dr patay este dr anton valera naabak ngem nabuakaw latta.isso ti nagbaon

  Posted by Akis | May 26, 2013, 3:37 pm
 10. @asip..do you know personally Dr. Anton Valera? ania met ti inaramid na kaniam ta apay nga ibagam nga buakaw,sika ti buakaw…you are so unprofesional..this site should be about a good site about Abra,awan ti pinnadakes…nalpas la ngarud electionen…..awan la ngarud tagtagari ti taon,sao ka payla nga sao…be profesional….i’ll pray for your soul….ABRENIANS,be friendly to everyone..stop violence pls. ,we must love our own province…use this site positively..not negative ta makasakit kayo iti tao…WE must love & help one another,not hate to each other..PEACE to all of you…

  Posted by kim | May 30, 2013, 2:43 am
 11. nagalit na si ma’am. kasi kayo. care nya si doc..

  Posted by mark | May 30, 2013, 7:12 am
 12. Ado gamin ti care ni doc.

  Posted by akis | May 30, 2013, 9:42 am
  • magcare ka din ng marami…alam mo..ang mga tao ang gumagawa ng mga salita at comments,kayo ang nag-aaway,hindi ang mga politicians….probably write something that is wonderful..it is better

   Posted by kim | May 30, 2013, 1:41 pm
 13. very good

  Posted by kim | May 30, 2013, 1:37 pm
 14. sika salawasaw, matakderam ba ung sau mo n c galti bringas ang pumatay kay barras??at my proof ka bang c innong taga lingtan ang pumatay s kanya/?wag sana tau basta magbibitiw ng salita dito kung d tau sure.kc mapapahamak tau kung minsan pag walang preno ang dila n galaw ng galaw s loob ng bunganga.salawasaw mukhang marami kang alam.parang mas marami kang alam kesa s pamilya ng mga pinatay at pumatay.brave…yeeheeey.

  Posted by nida velasco | June 3, 2013, 1:45 am
 15. ARAMID A DAGITA VALERA FAMILY, AY APO KAU MANGKAKAREM TI TURAY…

  Posted by rolly boy | August 27, 2015, 10:36 pm

Leave a Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Site Stats

 • 1,489,327 hits

Authors

%d bloggers like this: