//
you're reading...
Election 2013, Peace & Order, Politics, SysOp's Blog

Elections 2013: Day 1 abrenian.com blog coverage

05/13/2013: 12:30PM
Natagpuang patay sa Bangued, Abra ang supporter ni Mayor Ryan Luna. Sa ngayon ay inaalam pa kung ito ay isang election-related incident dahil ang lugar kung saan siya nasawi ay balwarte umano ng isang kandidato.naalam pa kung ito ay isang election-related incident dahil ang lugar kung saan siya nasawi ay balwarte umano ng isang kandidato. – source ABS-CBN

——–
Iron Man wanted–ballots in remote town of Tubo, Abra being ironed out after they crinkled because of rains | @inquirer…

——–
Retweeted James Beltran (@iamjamestv5):

Long lines hound early voters in Bangued, Abra. Large volume and short supply of chairs cited. #pagbabago2013

Long line to the Polling Places. James Beltran

Long line to the Polling Places. James Beltran

—————–
Abra Gov. Taki Bersamin & brother, SC Assoc Justice

Lucas Bersamin, at the end of the line in precinct.

Gov Takir and Judge Lucas waiting at the polls

Gov Takit and Judge Lucas waiting at the polls

 

Very Optimistic about the Abra Elections

Red Valera is very optimistic about the Abra Elections. Walang gigiba sa Abra

Red Valera is very optimistic about the Abra Elections. Walang gigiba sa Abra

Genario Martinez, a Luna supporter found dead in Saggap, Bangued

Genario Martinez, a Luna supporter found dead in Saggap, Bangued

Text Message going around saying Joy Bernos, Dominic Valera and Janssen Valera has been disqualified.

Text Message going around saying Joy Bernos, Dominic Valera and Janssen Valera has been disqualified.

Re-electionist Abra rep Maria Jocelyn Bernos,voting in La Paz Central School @brigettemayor

Re-electionist Abra rep Maria Jocelyn Bernos,voting in La Paz Central School @brigettemayor

Tatak ng Responsableng Pilipino, ikaw? (photo by Red Valera)

Tatak ng Responsableng Pilipino, ikaw? (photo by Red Valera)

Iralee Beralde, Staff ni ABRA lone district rep Maria Jocelyn Bernos na pinagbabaril noong nakaraang lingo, inalalayang bumoto

Iralee Beralde, Staff ni ABRA lone district rep Maria Jocelyn Bernos na pinagbabaril noong nakaraang lingo, inalalayang bumoto

PNP do the rounds for orderly elections in Abra. CSupt Magalong: peacekeeping effort bearing fruit @iamjamestv5

PNP do the rounds for orderly elections in Abra. CSupt Magalong: peacekeeping effort bearing fruit @iamjamestv5

how to remove a paper-jam on a PCOS Machine? All you need is an umbrella! Kaya pala umulan ngayon. Save by the payong. GMA News

how to remove a paper-jam on a PCOS Machine? All you need is an umbrella! Kaya pala umulan ngayon. Save by the payong. GMA News

——–

Advertisement

About SysOp

Chief Architect of abrenian.com

Discussion

61 thoughts on “Elections 2013: Day 1 abrenian.com blog coverage

 1. wow. .looks like everything is running smoothly. . i hope so . . baka ang mga FOOLitiks ay magwawala pag malapit nang malaman ang pagkatalo nila. . whew . .. go FOOLs!

  Posted by FOOLitiko | May 12, 2013, 10:43 pm
 2. Retweeted ABS-CBN News Channel (@ANCALERTS):

  #Halalan2013 Niko Baua: Supporters of mayoral bets in Bangued, Abra get into verbal clash,prompting police to separate them …

  Posted by SysOp | May 12, 2013, 11:40 pm
 3. Parte?

  Posted by Hermes | May 12, 2013, 11:46 pm
 4. According to reports between Joy Bernos and Hans Luna in Patucannay

  Posted by SysOp | May 13, 2013, 12:32 am
 5. Retweeted James Beltran (@iamjamestv5):

  Another PNP chopper left for Tineg, Abra; carrying new PCOS machines, batteries to replace defective units. #pagbabago2013

  Posted by SysOp | May 13, 2013, 12:37 am
 6. Niko Baua reports ballots in Abra precinct had to be cut to fit into PCOS machine @ABSCBN_Halalan

  Posted by SysOp | May 13, 2013, 1:00 am
 7. Sysop, apay dagita candidates, allowed da nga umasideg ti precinto at the end of the line?

  Posted by comli2013 | May 13, 2013, 1:11 am
  • apay bei member ka apo sysop? haan mo kanu met a paasitgen at the end of d line dagita candidates ket ne makadlaw ni abogada omli! apo met abotos da ngarud met madam, nya ngarud t kayat mo umadayo da dta presinto nga agbotos?

   Posted by ikkis | May 13, 2013, 1:21 am
   • Ikkis: Kaano pay nga nakaruar iti BAR (Phil. and/or U.S.) ni C. Omli?

    Posted by Genti | May 13, 2013, 11:02 am
    • GENTI, sursurunennak la kaniada gapu ta no agsasao-ak kanu kasla abogado. Don’t worry because I never claimed to be a lawyer. I am only a Paralegal. Okay la kaniak.

     Posted by comli2013 | May 13, 2013, 9:48 pm
    • Nasaludsod ko laeng ta adda kasok ditoy Abra, barbareng koma no matulongannak. Awan met ngamin kapet ko kadagiti Hues ken Piskalya, ta nakurapayak laeng awan pagpasuksok ko kaniada. Nganngani pay ket nayunan tay adda iti piskalya nga taga Lagangilang ti kasok, ngem awan ti ammona nga pangidarumanna kaniak. “Awan to met ngamin ti linteg nga mangiparit ti kinakurapay ta pabaludka la koman” kinunana man.
     Sorry, I don’t have anything against i-Lagangilang I know that you are from there), but just to let you know about this “low-yer”.

     Posted by Genti | May 14, 2013, 10:52 am
 8. Nagdakkel tiyan ni Justice Bersamin. Lol

  Posted by Hermes | May 13, 2013, 1:28 am
 9. bakit manong ang sama ng tingin mo kay joy disqualify ,walang kwenta.

  Posted by takki | May 13, 2013, 1:56 am
 10. tutukan ang mga magician sa lapaz mga media isumbong kay.

  Posted by takki | May 13, 2013, 1:58 am
 11. i think joy bernos is hot and sexy. she looks like slimmer than i thought.

  Posted by ottig | May 13, 2013, 3:15 am
 12. Mayamaya magkaalamanna kung may magic pa ang lakas ng pera, Enrile in Cagayan n the valeras in Abra. Kung bagsak na sila, tuloytuloy na ang asenso ng buong bansa pagkat marami ng kakandidato sa 2016 na mas deserving na magbibigay ng tunay na pag-asa.

  Posted by Tagamasid | May 13, 2013, 3:42 am
  • kayat mo sao-en haan nga ngkuarta ti luna? ket nu isu pay nangipilit kanyak ti 500, ngem dik inbutos ida ta sinurot ko t konsensyak kas kuna tay jingle da

   Posted by ikkis | May 13, 2013, 3:53 am
  • asan n ngun ang mga boss mong apaluna diba talo n sila kaci ayaw n sakanila ng nga taga abra,ngun nagttago n silang lahat hahahah kawawang mga luna ambisyoso kc.

   Posted by mk4 | May 13, 2013, 6:29 pm
 13. Celebrity pay ket detan Beralde’n, kinnas!

  Posted by Hermes | May 13, 2013, 4:00 am
 14. apay 500 lng ket no 3k sa met ti ibagbaga da idi nga bayad ti kada botante? ay jay bangir ngarud a ti 3k

  Posted by ottig | May 13, 2013, 4:02 am
 15. apay awan lang update dita abra?

  Posted by Maldita | May 13, 2013, 5:49 am
 16. PLS update us the winning provincial candidates.thank you susop este sysop sir.

  Posted by ottig | May 13, 2013, 7:45 am
 17. as of 11 pm 5/13/13

  Provincial Governor
  BERSAMIN, EUSTAQUIO LP 42,245
  LUNA, CECILIA LAKAS 10,906

  Provincial Vice-Governor
  BERSAMIN, CHARI LP 36,506
  MOLINA, MAILED NUP 12,834

  Member, House of Representatives – Lone Legdist
  BERNOS, MARIA JOCELYN LP 35,480
  SOMERA, ROLANDO NP 11,905
  LUNA, HANS ROGER IND 7,179

  Member, Sangguniang Panlalawigan – First Provdist
  BIDES, ELMER LP 11,351
  FONTANILLA, AKAY LP 8,984
  CHONG, JUMEL NP 6,378
  BERSALONA, DANTE NP 6,273
  ANDANAN, NARDS LP 5,973
  LUPANG, NANSY NP 5,504
  GAYAO, ELMER SR. NP 5,238
  DAYAG, ANTONIO LP 4,724
  BALAO-AS, BENIDO JR. IND 3,134

  Member, Sangguniang Panlalawigan – Second Provdist
  BALBIN, LIAN LP 22,262
  DICKSON, RAMON LP 16,479
  ALZATE, BYRONE AKSYON 15,496
  VENUS, BONG LP 9,881
  BACHILLER, ALLEN BRIX NP 9,824
  JENKINS, MARIA ELENA NP 8,904
  BAYLE, TONIET LP 8,713
  CASTILLO, NESTOR NP 1,731
  BENG-AD, IMPING IND 600
  Navigation

  Source: Comelec Rappler Mirror Server

  Posted by sysof5 | May 13, 2013, 8:10 am
 18. Partial unofficial tally as of 2013-05-13 23:08:05 representing 44.28% of the Abra Election Returns. (151 of 341 Election Returns)

  Abra

  Provincial Governor
  BERSAMIN, EUSTAQUIO LP 45,478
  LUNA, CECILIA LAKAS 11,692

  Provincial Vice-Governor
  BERSAMIN, CHARI LP 39,410
  MOLINA, MAILED NUP 13,687

  Member, House of Representatives – Lone Legdist
  BERNOS, MARIA JOCELYN LP 38,343
  SOMERA, ROLANDO NP 12,859
  LUNA, HANS ROGER IND 7,489

  Member, Sangguniang Panlalawigan – First Provdist
  BIDES, ELMER LP 12,102
  FONTANILLA, AKAY LP 9,714
  CHONG, JUMEL NP 6,700
  BERSALONA, DANTE NP 6,561
  ANDANAN, NARDS LP 6,472
  LUPANG, NANSY NP 5,825
  GAYAO, ELMER SR. NP 5,630
  DAYAG, ANTONIO LP 5,067
  BALAO-AS, BENIDO JR. IND 3,320

  Member, Sangguniang Panlalawigan – Second Provdist
  BALBIN, LIAN LP 24,079
  DICKSON, RAMON LP 17,891
  ALZATE, BYRONE AKSYON 16,796
  VENUS, BONG LP 10,725
  BACHILLER, ALLEN BRIX NP 10,514
  BAYLE, TONIET LP 9,838
  JENKINS, MARIA ELENA NP 9,687
  CASTILLO, NESTOR NP 1,806
  BENG-AD, IMPING IND 734
  Navigation

  Source: Comelec Rappler Mirror Server

  Posted by sysof5 | May 13, 2013, 8:37 am
 19. Carmelita Omli, magcomment ka naman jan!

  Posted by email | May 13, 2013, 9:11 am
  • I am speechless as of the result of the election…Landslide na maliwanag ang LP and I’m really really surprised how that happened despite amin nga complaints ti kabibiag ti kaadduan nga Abrenios. Well, very clear nga the voters made their decision no sinno ti kayatda nga mangiturong ti pagilian for the next 3-years. Madi kay nga ag com-complain ah ta isu met ti kinayat yo. GOD BLESS ABRA!!!

   Posted by comli2013Carmelita E. Omli | May 13, 2013, 9:15 pm
   • nasayaat madam ta nalawlawagan ka metten, haan mo ngamin nga personalen t eleksyon, haan nga gapu ta masuron kadagiti supporters ket madim kayat j kandidaton. Ni pay lng takit t kasayaatan kadagiti nagserbi, nu umasideg ka kenkuana ket sidadaan naka nga awaten nga gayyem ta ammok ti kababalin na, napakumbaba ken peace-loving isuna. Sapay koma ta suportaram ti administrasyon na

    Posted by ikkis | May 14, 2013, 2:09 am
    • IKKIS, ti la diak maawatan ket tay kunada nga Madam X? apay emplyeado diay kapitolyo isuna? Isu kanu met ti agmandar ken agdecision para ken gob? Husto dayta? If that’s the case, how can I support the administration no kasta met nga maymaysa ti agdesdecision ti amin dita kapitolyo?

     Posted by comli2013 | May 14, 2013, 5:12 am
   • Money made magic except the governor who envested more on his accomplishments, peace campaign n his humility. We have to wait for the outcome of the vote buying complain. May the Good Lord guide the elected officials in everything they do these 3 years. IN GOD WE TRUST.

    Posted by Tagamasid | May 14, 2013, 6:57 am
   • COmli, anya la ket ti apal mo ken Madam X nga kunkunadan. Dakkel a tulong ni Madam X ta isuna ti incharge diay opisina ni Gov. Ni Gov met ti sumango ti tattao. Saan nga mabaelan ni Gov nga asikasuen nga pareho. Apay no sika ti Gobernador saan ngata nga diay asawam met ti talkem nga mangasikaso kadagiti kasapulan? Kasla isu ti Gobernador kunada a ta isu met ti Administrador ni Gov. Anya ket apal mon ya. Frustrated ka ngata ta saan ka nga naisama diay linya ni Gov anya? Balita ko Frustrated Candidate ka. Apay ngamin nga saan da ka innala ni Seares wenno Luna? Namamangka ka naman sa kanilang dalawa. Inggit ka langgggggggg!

    Posted by Ringnoster | May 15, 2013, 11:57 am
    • Isu ngarud nga damagek RINGNOSTER ta diak maawatan daydi naipost ditoy abenian.com before the election. Umapal? apay koma nga umapalak ket kontento-ak met ti simple nga pangbiag ditoy Amerikan? Frustrated? for what? No kasta, emplyeado met lang nga kasla ta kunam?

     Nabasam met siguro daydi letter ni Dr. Tuason nga nai-post ditoy abrenian.com? I am referring to that.

     Posted by comli2013 | May 16, 2013, 1:28 am
  • agcomment nak koma ngem bay-amon ta adu man ti magasanganen no agsao=ak. diak ammo no apay ket padapada tay met laeng ditoy nga posters….aglalo ni RINGNOSTER, allergic kaniak no apay ket saan ko
   met isuna at-atakaren nga personal ta diak met am-ammo isuna.

   Posted by comli2013 | May 16, 2013, 1:38 am
 20. Mamayores apo no adda..salamat

  Posted by it tip | May 13, 2013, 9:14 am
 21. Partial unofficial tally as of 2013-05-13 23:08:05 representing 66.66% of the Bangued, Abra Election Returns. (26 of 39 Election Returns)

  Bangued, Abra

  Mayor
  VALERA, DOMINIC LP 8,314
  LUNA, RYAN NUP 5,574

  Vice-Mayor
  SEARES, ALLAN LP 9,521
  BABIDA, RODERICK NUP 3,528

  Member, Sangguniang Bayan – Lone Dist
  BERSAMIN, ANN LP 7,655
  ADAME, DANILO LP 6,964
  BOLANTE, JOEL LP 6,180
  BORJA, SALVACION NUP 5,873
  BELLO, AVE LP 5,524
  BAROÑA, ESSEX LP 5,459
  BACHILLER, CHRIS NUP 5,246
  VIADO, FLORENCIO LP 5,019
  BENEDITO, WALTER NUP 4,804
  BARRAS, ANTHONY NUP 4,612
  GONZALES, DANNY LP 4,545
  LO, JAIME NUP 4,511
  BIGORNIA, ANGELITO NUP 4,443
  PEIG, BOY NUP 3,176
  BODAÑO, HENRY IND 3,147
  QUIAMBAO, FELIBANO NUP 2,019
  LUCERO, RUTH LP 1,388
  LADDRAN, MA. THERESA IND 1,287
  FLORES, POCHI NP 620

  Source: Comelec Rappler Mirror Server

  Posted by email | May 13, 2013, 9:27 am
 22. Partial unofficial tally as of 2013-05-13 23:08:05 representing 57.14% of the Tayum, Abra Election Returns. (8 of 14 Election Returns)

  Tayum, Abra

  Mayor
  EDUARTE, GLEN LP 3,176
  BRILLANTES, JOEY NUP 577
  ALAGAO, REYNALDO IND 235

  Vice-Mayor
  DION, BIENVENIDO JR. LP 1,842
  BARBIETO, JR. NUP 868
  MOLINA, IRENEO IND 590
  TUZON, ALFREDO IND 503

  Member, Sangguniang Bayan – Lone Dist
  TEJERO, AVELINO LP 2,566
  CARIÑO, ARTURO LP 2,528
  MILLARE, BIENVENIDO LP 2,298
  FLORES, CHERYLIN LP 2,067
  TAEZA, WILFREDO LP 2,023
  MOLINA, PITTONG IND 1,897
  GANDEZA, CONRADO LP 1,870
  FERNANDEZ, BANOG IND 1,854
  LOMANOG, BENJAMIN LP 1,558
  TAMO, ROMEL NUP 1,367
  ESCALANTE, TOMMY LP 1,105
  BALLENA, SANDING NUP 702
  BUGTONG, BARTOLOME NUP 519
  BARBIETO, ALFREDO NUP 440
  ALAGAO, ARMANDO NUP 348
  GALINADA, FREMIE NUP 284

  Posted by email | May 13, 2013, 9:28 am
 23. artial unofficial tally as of 2013-05-13 23:08:05 representing 62.5% of the Pidigan, Abra Election Returns. (10 of 16 Election Returns)

  Pidigan, Abra

  Mayor
  VALERA, JANNSEN LP 2,714
  VALERA, ANTONIO NP 1,732

  Vice-Mayor
  BISARES, ARNULFO LP 3,120
  PACUÑO, DISRAELI NP 1,077

  Member, Sangguniang Bayan – Lone Dist
  BISARES, NOEL LP 2,862
  BILLEDO, ATTING LP 2,822
  BELANDRES, ZER LP 2,746
  VALERA, JOSEPH DOMINO LP 2,482
  GARCIA, JOEL LP 2,280
  DALERE, SIPIN LP 2,276
  SANIDAD, CHERRY PINK LP 2,157
  PACLEBA, LORETO LP 1,843
  ADVINCULA, ROMEO NP 1,685
  PILARTA, FLORANTE SR. NP 1,422
  SUPNET, EDDIE NP 1,368
  PACUÑO, NEXUS NP 1,198
  VALENTINO, FERNANDO NP 1,003
  MADRIAGA, ODJING NP 874
  ANIN, MARLOU NP 815
  QUIBA, EFREN IND 742

  Source: Comelec Rappler Mirror Serve

  Posted by email | May 13, 2013, 9:30 am
 24. Partial unofficial tally as of 2013-05-14 00:24:24 representing 43.75% of the Dolores, Abra Election Returns. (7 of 16 Election Returns)Dolores, Abra

  Mayor
  SEARES, ROBERT VICTOR JR PMP 1,004
  GUZMAN, ABET LP 756
  GUZMAN, ALBERT NP 305
  BAÑEZ, CORNELIO NEIL UNA 57

  Vice-Mayor
  CORTEZ, EMELITO PMP 949
  TURQUEZA, CONDE LP 627
  GUZMAN, CLEMENTE NP 393
  MARZAN, JUDY UNA 38

  Member, Sangguniang Bayan – Lone Dist
  BALMACEDA, EDUARDO PMP 1,146
  ARDANIEL, ROBERT PMP 1,075
  CASTRO, LIRIO NP 876
  TRINIDAD, DIOSDADO JR. PMP 868
  BUMAGAT, JULIETA PMP 804
  TORDIL, IRENEO NP 693
  SEARES, SESY PMP 654
  TUBAÑA, JOSEPH LP 646
  AYSON, LYN LP 644
  ARIOTA, MARILYN NP 610
  BANG-OCHAN, MARIETA PMP 598
  TURQUEZA, CARLITO LP 573
  ARIAS, ROMEO PMP 469
  VELASCO, RODOLFO PMP 418
  AMANO, MARIO LP 398
  TALINGDAN, FERDINAND LP 385
  ZAPATA, CLARA UNA 335
  TUBICE, BONG LP 334
  AVILA, ROWENA NP 310
  TORDIL, JACINTO IND 255
  AUAYANG, JOAN LP 203
  CLARO, MERMAC NP 194
  GUZMAN, GERRY NP 173
  TALINGDAN, RUSTOM NP 163
  PACAPAC, EDWIN IND 115
  TIGRADO, PACCOY LP 109
  BAÑEZ, FRANCIS UNA 93
  BARBOSA, BEA NP 82
  PILOTIN, SAMMY IND 76
  VILLALOBOS, JOVANY UNA 54
  PUNZALAN, VICTORIA UNA 52
  BUENAFE, CARLO UNA 45
  TORDIL, PEMPE IND 45
  GABOR, BONG UNA 44

  Source: Comelec Rappler Mirror Server

  Posted by email | May 13, 2013, 9:32 am
 25. Partial unofficial tally as of 2013-05-14 00:24:24 representing 41.17% of the Lagangilang, Abra Election Returns. (7 of 17 Election Returns)

  Lagangilang, Abra

  Mayor
  ABAYA, PATROCINIO JR. LP 2,302
  SINOGO, LIZARDO JR. NUP 755

  Vice-Mayor
  ASPACIO, CRESENCIO LP 1,629
  TUZON, BENITO SR. NUP 1,328

  Member, Sangguniang Bayan – Lone Dist
  ALVIS, RAFAEL LP 1,977
  OMLI, MA. VICTORIA LP 1,820
  CALIBOSO, EDNA NUP 1,803
  ATMOSFERA, RODERICK LP 1,645
  VILLAMOR, VERONICA LP 1,509
  TACIS, SOTERO SR. LP 1,489
  ABORJE, ARNULFO LP 1,421
  BRILLANTES, MICHAEL LP 1,352
  BALMACEDA, ANTONIO LP 1,155
  RAMIREZ, WILFREDO NUP 1,085
  ORTIZ, BETTY NUP 1,045
  AQUINO, FEDERICO NUP 412
  OROSCO, DARWIN NUP 313
  VILLANUEVA, MARIO JR. NUP 262
  AYUNON, JUANITO NUP 206
  PEREZ, AMADO NUP 164

  Source: Comelec Rappler Mirror Server

  Posted by email | May 13, 2013, 9:33 am
 26. Partial unofficial tally as of 2013-05-14 00:24:24 representing 80% of the Lagayan, Abra Election Returns. (4 of 5 Election Returns)Lagayan, Abra

  Mayor
  LUNA, JENDRICKS IND 1,118
  JOSON, BERNA LP 431
  LUNA, HAYA IND 26
  CORPUS, VICKY IND 3
  BILONG, ANTONIO IND 3
  MALAÑGEN, CORNELIO IND 3
  BILONG, JOEL SR. IND 2
  PASIGUEN, AMBEL IND 1
  PAINGAN, RONIE IND 1
  SINDON, RUBIO IND 0

  Vice-Mayor
  LUNA, JOY IND 1,156
  CRISOLOGO, EDMARC LP 461

  Member, Sangguniang Bayan – Lone Dist
  PACIS, BEDA IND 864
  BAYLE, GEORGE IND 841
  PARIÑAS, CLEOFAS IND 831
  SEQUERRA, GEORGE IND 785
  CACHERO, JEREME IND 784
  LAYAO, TOMAS IND 626
  BILONG, ROMEL IND 580
  RUBEN, AGUINALDO IND 564
  ZAPATA, GIL IND 543
  LAZAGA, MARLON LP 518
  TABAS, FREDDIE LP 395
  DONATO, CARLOS LP 375
  PARIÑAS, RODRIGO LP 363
  JOSON, ISAGANI LP 340
  GANGAS, LORETO LP 271
  PARADO, LEONARDO JR. LP 268
  GARCIA, DENNIS LP 109

  Source: Comelec Rappler Mirror Server

  Posted by email | May 13, 2013, 9:35 am
 27. Partial unofficial tally as of 2013-05-14 00:24:24 representing 44.44% of the Peñarrubia, Abra Election Returns. (4 of 9 Election Returns)

  Peñarrubia, Abra

  Mayor of Abra – Peñarrubia
  BALBUENA, GERALDINE LP 1,234
  DOMESAG, ANTONIO JR. IND 208

  Vice-Mayor of Abra – Peñarrubia
  CECILIA, JANE LP 933
  TINGONONG, JANETTE IND 455

  Member, Sangguniang Bayan of Abra – Peñarrubia – Lone Dist
  VIADO, HELEN LP 1,173
  BUMOGAS, DELFIN LP 1,118
  DAMASEN, RANY NP 1,023
  ESMILLA, JOVITO LP 997
  OMLI, ROMMEL IND 964
  VALENCIA, PERLITA LP 874
  MAMSAANG, ALVARO DEMETRIO IND 816
  ATMOSFERA, CARMELO LYNDON LP 776
  MASAOAY, CARMELO LP 771
  CUSTODIO, PACITA LP 763
  HACUTINA, MELVA LP 528
  CASTAÑEDA, JEOFFREY IND 133
  ZAPATERO, ERNESTO IND 98

  Source: Comelec Rappler Mirror Server

  Posted by email | May 13, 2013, 9:41 am
 28. Mistake ti apan panagtaray nga mayor ni joey brillantes diay tayum. Kuna diay mesa nga taga-tayum ket saanda kano nga tangtangaag ta no mangabak kano ni joey, luna kanonton ti agturay diay tayum.

  Posted by pidong | May 13, 2013, 2:12 pm
 29. Ania ngata ti pagbanagan daguiti luna itan . . .? Di En ngata ti political life-dan? Maka-ungarda ngata pay? Sabagay adun sa met negosyoda. No Nangabak koma ni Misis Cessy Luna, dakkel koma pay la ti namnamak nga makaungarda uray no naabak daguiti annakna. Diay la met lagayan nangabakandan piman. Ay ket ipitenen a ni joy bernos ken apo takit kuarta lagayanen itan. Ket uray no naabak ni misis joson . . natangkenen ita ta narpoog daguiti luna. Nalpas ti ani!

  Posted by pidong | May 13, 2013, 8:38 pm
 30. RESULT TI SAN QUINTIN APO?

  Posted by hipo | May 13, 2013, 8:45 pm
 31. data man ti magustwak. naxaat ta naabak dan. kitak ket nu nakaturog da ngata ti naxaat wennu agdung-dung-aw da lattan. piman da met. tanto ket gamin ta dda nga napnek.

  Posted by oh yeah! | May 13, 2013, 10:51 pm
 32. Layos kunam man..deta ti pkakitaan nga awan mamati,agay ayat,maut uto kaniayon..nkababain man nga kasla kay pay kalalaingan nga agsasao..ti pagarep yo ngata ket naala yon jay botos mi..uray pay kasta jak kayat ti kumantyaw nga naabak kau..Oooops!!!dagiti nangabak sapay la koma ta mabasa da daguitoy icomcomment tau tapno..agturay da nga nasayaat tapno maibotos to manen ida..

  Posted by it tip | May 14, 2013, 12:31 am
 33. Noong si Ryan Luna pa ang mayor ng Bangued halos lahat ng tao walang takot at masaya pa na tumatambay kahit saang part ng plaza. pero since May 14 kakaunti na lang, kasi alam nila na mahirap ang sitwasyon ngayon, kasi naranasan na nila dati during Dominic Valera’s time, nauulit na naman.. Kahapon lang isang supporter ni Mayor Ryan at empleyado ng Munisipyo ng Bangued ang walang awang sinaktan ng isa sa mga goons “killer” ni Dominic Valera sa loob mismo ng Munisipyo. Abrenians, wag kayo magbulag-bulagan sa mga nangyayari….. Are you all sure na dahil sa pagtanggap nyo ng mga pera nila eh magiging peaceful na ang Bangued, ang buong Abra pag sila ang namuno?? I don’t think so… Kilala nyo ba si James Barbero?? Sa ngayon ilang hired killers na ang naghahanap sa kanya… Alam nyo ba 20k na ang ipinatong sa ulo nya nga bagong Mayor ng Bangued at may bonus pa daw kung sino ang mauunang makapatay sa kanya… Sa source ko sa kampo ni Dominic, pasensya kna kung nasabi ko lahat ito dito…. Si Irelee Beralde, sigurado ka ba na naka riding in tandem ang bumaril sayo??? Hindi kaya isa rin sa mga kainuman mo nung gabing nabaril ka??? Sa kapitbahay ni Irelee na umamin ng tunay na nagyari, sorry kung nasabi ko na ito dito….
  Noong May 13 election, isa ako sa nakapansin kung paano bastusin ni SYLVIA VALERA-GO ang kampo ni Mayor Ryan esp si Jellyann Barbieto, 3 times nag DIRTY FINGER si Sylvia… Abrenians, gumising kayo……

  Sir SYSOP, Abrenian, at sa lahat ng commentators sa blog na ito. why don’t we all help to regain peace and order in Abra……..

  Hindi na ako magugulat kung after kumalat ng blog na to eh pati ako “TOTOY GOLEM” ipahanap at ipapatay na din nila… We’ll catch me if you can.. Madali lang ako hanapin, hanapin nyo muna yung source ko sa kampo nyo..hahaha..

  TOTOY GOLEM

  Posted by TOTOY GOLEM | May 15, 2013, 9:53 pm
 34. Happi akon ta nangabak ni Dra. Marivic Omli ken Michael Brillantes diay Lagangilang ken ni Alan Seares ditoy Bangued. Kasta met kenni Jenricks diay Lagayan.

  Posted by comli2013 | May 16, 2013, 1:47 am
 35. ay salamat talunan na ang mga luna maraming isinakripisyo isa na ko ron at masuwerte lang ako at akoy lumayas nung panahong yun tnx abrenians. at salamat narin talo si sinogo wala namang ginawang matino yan kundi panakot nong panahon niya alipores kasi ni luna yan eh at general martin at salamat sa PNP Abra lalo na kay Gen. magalong na walang kinampihang politico. sana tuloyan na malipol ang mga criminal at private army ng politico sa abra para sa ganun umunlad at umusad ang peace and order sa boung probinsiya.God Bless Abra…

  Posted by onse de base | May 16, 2013, 5:55 am
 36. ako wala akong pinapanigan s kanila.pero sobra naman kau magsalita s mga luna.wala n nga sila s marami p kaung sinasabi.wag muna kau magpasalamat s mga nanalo dahil d p natin alam kung anu ang ikot ng panahon.

  Posted by nida velasco | June 11, 2013, 10:04 pm
 37. d pa tau nakakasiguro s mga nanalo dahil alam n nila n wala ng kokontra s anumang gusto nilang gawin s loob ng 3toan n pagupo nila..kaya wag muna kau magpasalamat dahil d p natin alam kung aasenso n nga ang abra s pagupo nila with in 3 yrs.after 3yrs kung talagang umasenso n ang abra ako n ang no.1 pinakamasaya at magpasalamat s kanilang magandang ginanawa at ipinakita s mga abrenians.pero kung ganun p din ang abra ay otot pa rin sila..matagal n din ako d umuuwi s abra dahil s away dito away doon, patay dito pataydoon.kaya mas maganda n dito s kinaroroonan k dahil malamig at peaceful.walang kinatatakutan dito kahit anung oras k gagala gala s gabi walang barilan,tahimik talaga.

  Posted by nida velasco | June 11, 2013, 10:27 pm

Leave a Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Site Stats

 • 1,489,330 hits

Authors

%d bloggers like this: