//
Malibcong

MALIBCONG- 2013 Barangay Elections Official Results

BAYABAS

POSITION NAME VOTES OBTAINED RANK
PUNONG BARANGAY BAAWA, SOTERO MOLINA 83 Winner
KAGAWAD DALAPNAS, VICTOR MASAGAN 66 1
KAGAWAD BENZON, FORTUNATO GAYBAN 65 2
KAGAWAD MULANG, VICTOR ANTOLIN 65 3
KAGAWAD BAGGAY, NARCISO BAYUDANG 63 4
KAGAWAD BAGGAY, JOHN LOTING 63 5
KAGAWAD ZAPATA, CECILIO BALANSI 62 6
KAGAWAD MONGOT, RODOLFO BULAAY 61 7


BINASARAN

POSITION NAME VOTES OBTAINED RANK
PUNONG BARANGAY VALERA, BASSAT BARCENA 68 Winner
KAGAWAD DAO-AYAN, ALJUNE EPING 68 1
KAGAWAD MULANG, ALFREDO ANTOLIN 67 2
KAGAWAD GASMENA, JOE TUBEG 65 3
KAGAWAD CADANGAN, BELLO DALINGAY 64 4
KAGAWAD ANGCALOY, JAYSON BALWEG 62 5
KAGAWAD GABOY, ABRAHAM AGGULEN 61 6
KAGAWAD GAMENGAN, ANDARIO MANANGBAO 60 7


BUANAO

POSITION NAME VOTES OBTAINED RANK
PUNONG BARANGAY DAGWAT, CRISPIN MALAGGAY 89 Winner
KAGAWAD PAGANAO, LEONIDA GAMINGAN 127 1
KAGAWAD MANANGBAO, PABLO JR. BAGGAY 110 2
KAGAWAD DAYAG, VIOLETA SALES 100 3
KAGAWAD BAGNI, RAYMUND DOLUSAN 95 4
KAGAWAD ELVEÑA, GEORGE GUPAAL 91 5
KAGAWAD LAMMAWEN, BONIFACIO BAGON 88 6
KAGAWAD MANGWAG, SEBASTIAN ELVEÑA 87 7


DULAO

POSITION NAME VOTES OBTAINED RANK
PUNONG BARANGAY BAYUDANG, LUCIA VIERNES 158 Winner
KAGAWAD MAMANAO, RUBEN BALANI 155 1
KAGAWAD MASADAO, IGNACIO ANGEL 155 2
KAGAWAD ABBOC, GREGORIO DALLAPAS 150 3
KAGAWAD BAAWA, CONSTANTINO MOLINA 145 4
KAGAWAD GASMENA, ROLAND DALLAPAS 140 5
KAGAWAD OSING, RENE DANNANG 135 6
KAGAWAD MARCOS, MARLON DIGGAY 130 7


DULDULAO

POSITION NAME VOTES OBTAINED RANK
PUNONG BARANGAY BOY-AGAN, FERNANDO BELLO 113 Winner
KAGAWAD GAMMENG, JERRY MILLER TANDI 125 1
KAGAWAD DALINGAY, ALANO DIWAYAN 119 2
KAGAWAD MAGUINSAY, JOEL MAGWELANG 115 3
KAGAWAD PERILLA, FORTUNATO BINGLAS 112 4
KAGAWAD TAWACNIG, GIDEON DUGAYEN 111 5
KAGAWAD BANGANAN, JEOFREY ULAT 111 6
KAGAWAD BANATAO, TRINIDAD CUTTONG 108 7


GACAB

POSITION NAME VOTES OBTAINED RANK
PUNONG BARANGAY DANAO, MARLON BAYUDANG 134 Winner
KAGAWAD AGYAO, ROLAND GUPAAL 134 1
KAGAWAD BAAWA, LEONARDO AGYAO 133 2
KAGAWAD GAYUDAN, ERNESTO GANNABAN 128 3
KAGAWAD DALLOT, PAUL AGYAO 127 4
KAGAWAD SABADO, JOSE MANGWAG 126 5
KAGAWAD BANDRIL, JEROME BALITNANG 124 6
KAGAWAD ONGAYAN, NESTOR MANGYAG 119 7


LAT-EY

POSITION NAME VOTES OBTAINED RANK
PUNONG BARANGAY SANGDAAN, MARCOS MALAGA 83 Winner
KAGAWAD AMBALNEG, ANTONIO BALCANAO 89 1
KAGAWAD LATAWAN, CONSTANTINO PAGANAO 85 2
KAGAWAD BALUCAS, CARMELO GUPAAL 85 3
KAGAWAD CALAGUI, PLACIDO BALANSI 84 4
KAGAWAD BAWALAN, ROMAN BULAAY 82 5
KAGAWAD BEGNALEN, BASCO AMBALNEG 81 6
KAGAWAD MALAGA, NESTOR CALAGUI 80 7


MALIBCONG (POB.)

POSITION NAME VOTES OBTAINED RANK
PUNONG BARANGAY SIDDAYAO, JOHN VASQUEZ 157 Winner
KAGAWAD MOLINA, FELIPE GAYYED 157 1
KAGAWAD VIERNES, JULIAN SIDDAYAO 151 2
KAGAWAD GAYYED, ANTONIO BAYONGAN 146 3
KAGAWAD GAYBAN, BRUNO BANGAYEN 141 4
KAGAWAD AGGULEN, NELSON TAWAGUEN 136 5
KAGAWAD BINTUCAN, REYMUND VALERA 131 6
KAGAWAD BAWANTA, MARCOS BALICAO 126 7


MATARAGAN

POSITION NAME VOTES OBTAINED RANK
PUNONG BARANGAY OSING, EDUARDO BACUYAG 202 Winner
KAGAWAD LOPEZ, REYNALDO LAYUGAN 138 1
KAGAWAD DANNANG, MARILYNDA BALUTOC 126 2
KAGAWAD AGAID, MELCHOR CADANGAN 120 3
KAGAWAD LAO-INGAN, TEOFILO MOLINA 115 4
KAGAWAD BAAWA, JULIANA BALWEG 111 5
KAGAWAD DAGUISAN, BONITO BACUYAG 104 6
KAGAWAD SAGBAN, LORETO CADANGAN 101 7


PACGUED

POSITION NAME VOTES OBTAINED RANK
PUNONG BARANGAY MARIANO, ALIPIO WAKAL 77 Winner
KAGAWAD BALUTOC, LLOYD SIDDAYAO 86 1
KAGAWAD SABOY, BONIFACIO BALNAO 79 2
KAGAWAD TADEO, JUNIOR JAQUIAS 79 3
KAGAWAD TADEO, RONQUILLO DULNGUAN 75 4
KAGAWAD DULLIYAO, EDGAR GANCEL 74 5
KAGAWAD SABOY, JOEY LABAOAN 71 6
KAGAWAD SIBALO, HERMES BASA 71 7


TARIPAN

POSITION NAME VOTES OBTAINED RANK
PUNONG BARANGAY BALANSI, ROSENDO LINGAYO 70 Winner
KAGAWAD BOY-AGAN, CARINA CARIÑO 71 1
KAGAWAD CLARO, RANY BOLANTE 70 2
KAGAWAD HILARIO, CRISPIN NGITIT 70 3
KAGAWAD GAANO, ALEJANDRO GUMATAY 69 4
KAGAWAD CABANNAG, FERNANDO DALINGAY 69 5
KAGAWAD BERNAL, ROGER GABOY 66 6
KAGAWAD BANTING, RUDY FERNANDEZ 65 7


UMINAP

POSITION NAME VOTES OBTAINED RANK
PUNONG BARANGAY BRILLANTES, ERNESTO BAROÑA 89 Winner
KAGAWAD CAMARAO, REYNOLD CARIÑO 99 1
KAGAWAD BAGWAN, REYNALDO BALUGA 98 2
KAGAWAD GUMANAB, MIGUEL BAAWA 87 3
KAGAWAD MASADAO, LILIA BUCAYO 87 4
KAGAWAD BAGAYAO, JAIME JR. ELVEÑA 85 5
KAGAWAD BULAAY, AURELIA LAGUICAO 85 6
KAGAWAD LAURENTE, JOSEPH AMARILLO 84 7

SOURCE: http://www.comelec.gov.ph

Advertisement

Discussion

No comments yet.

Leave a Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Site Stats

  • 1,489,327 hits

Authors

%d bloggers like this: